บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พันธุ์ยาง RRIT 251

         วันนี้เรามาคุยกันอีกครับ เกี่ยวกับพันธุ์ยางที่ดีและเหมาะสมที่จะปลูกแถวโซนภาคเหนือ ซึ่งผมเคยอธิบายเกี่ยวกับพันธุ์ RRIM 600 ไปแล้ว วันนี้มีพูดคุยกับอีกสายพันธุ์ครับ
- ยางพารา พันธุ์ RRIT 251


พันธุ์ยาง RRIT 251

พ่อพันธุ์ X แม่พันธุ์  ไม่แน่ชัดครับ แต่ได้มาจากการคัดต้นพันธุ์มาจากแปลงเอกชนจังหวัดสงขลา
ลักษณะใบยาง 251

คุณสมบัติลักษณะเด่น RRIT251
          
1.  ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูงมาก
               1.1  RRIT 251 ให้ผลผลิตเนื้อยอย่างแห้งเฉลี่ย ปีกรีด  467.2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ซึ่งให้ผลผลิต218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 59.4
               1.2  RRIT 251   ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง เฉลี่ย 10 ปีกรีด    474.3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  สูงกว่าพันธุ์ GT 1    ซึ่งให้ผลผลิต 218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 117.4
          2.  การเจริญเติบโต  ระยะก่อนเปิดกรีดดี  RRIT 251   เมื่ออายุ 7 ปี    มีขนาดลำต้นเฉลี่ย 51.6เซนติเมตร    ขนาดใหญ่กว่าพันธุ์RRIM 600 ที่มีขนาดลำต้นเฉลี่ย 74.2 เซนติเมตร  และใกล้เคียงกับพันธุ์ GT 1 ที่มีขนาดลำต้นเฉลี่ย 50.1 เซนติเมตร
          3.  จำนวนต้นเปิดกรีดมาก RRIT 251  มีขนาดลำต้นสม่ำเสมอดีมาก    จึงมีจำนวนต้นเปิดกรีดมากคิดเป็นร้อยละ 78.0 ของแปลงมากกว่าพันธุ์ RRIM 600 และ GT 1 ร้อยละ 66.3 และ 13.2 ตามลำดับ
          4.  ความหนาเปลือก  และจำนวนท่อน้ำยางมาก RRIT 251    เมื่ออายุ ปี   มีความหนาเปลือกเฉลี่ย 5.8 มิลลิเมตร  หนากว่าพันธุ์RRIM 600  และ GT 1 ร้อยละ 13.7   และ 1.7 ตามลำดับ และเมื่ออายุ 20 ปี    ความหนาเปลือกเพิ่มเป็น 9.8 มิลลิเมตร   หนากว่าพันธุ์RRIM 600  และ GT 1 ถึงร้อยละ15.2 และ 11.3 ตามลำดับ
          5.  จำนวนท่อน้ำยางมาก RRIT 251 เมื่ออายุ ปี  มีจำนวนวงท่อน้ำยาง 10.5 วง มากกว่า พันธุ์RRIM 600 และ GT 1 ร้อยละ23.5 และ 10.5 ตามลำดับ  และ เมื่ออายุ 20 ปี มีจำนวนวงท่อน้ำยาง 39.4วง มากกว่าพันธุ์ RRIM 600  และ GT 1 ร้อยละ 23.1 และ 86.7 ตามลำดับ       
   6.  ต้านทานโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา  ออยเตียม และคอลเลโทตริกัม  ดีกว่าพันธุ์ RRIM 600 และ GT 1

ข้อแนะนำ
           - พันธุ์ RRIT1 251   มีขนาดทรงพุ่มใหญ่  และการแตกกิ่งไม่สมดุล ปลูกได้พื้นที่ราบทั่วไป ที่ราบลุ่ม ไม่แนะนำปลูกพื้นที่ลาดชัน 30 องศาขึ้นไป
          - ระยะการปลูก 3.5x6 , 4x5 , 3x7   เมตร
          - ควรปลูกใกล้แหล่งน้ำ ลำธาร คลอง หนอง บึง
          - แบ่งหน้ากรีดครึ่งลำต้น  กรีดวันเว้นวัน
          - การบำรุงรักษาใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 หรือ 25-7-18 หรือสูตรใกล้เคียง  แบ่งใส่ต้นละ 500กรัม 3ครั้ง/ปี  สลับการใส่ปุ๋ยหมัก หรืออินทรีย์ชีวภาพ 3 กิโลกรัม/ต้น/ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น